100 jaar De Kriich deel 3

25 augustus 2019 bestaat muziekvereniging “De Kriich” 100 jaar.

Een jubileumcommissie is inmiddels al druk aan de slag is met het voorbereiden van de festiviteiten, die gespreid over het jaar worden gehouden. Hoogtepunt wordt een reünie met  een gezamenlijk concert van leden en oud-leden op 12 oktober.

Eind jaren dertig stond de vereniging er goed op. Onder leiding van dirigent Piet de Ruiter presteerde men goed in de afdeling Uitmuntendheid, er werden elk jaar uitvoeringen gegeven en er waren optredens bij andere verenigingen in het dorp.

25 augustus 1939 bestond de vereniging 20 jaar, maar veel te vieren viel er toen niet.

Een dag eerder werd de voormobilisatie afgekondigd in verband met oorlogsdreiging.

Een concours in Amsterdam liet men daarom schieten.

Nadat de Duitsers in mei 1940 Nederland bezetten was de fut er helemaal uit.

Dirigent De Ruiter, die in januari 1943 bedankte, werd tijdelijk opgevolgd door meester De Vries. In novem­ber 1943 werd Leendert Kramer, een drogist in de Schrans, de nieuwe dirigent. Hij zou nog een half jaar de repetities leiden, tot in de zomer van 1944 ten gevolge van de oorlog de vereni­gingsactiviteiten werden gestaakt.

Toen Wergea in april 1945 werd bevrijd door de Canade­zen gaf het korps onmiddellijk “acte de présence” met vele optochten en werden de repetities langzamerhand weer hervat.

Ook ging men weer op concours, maar met enige 2e prijzen in de afdeling Uitmuntendheid haalde men het oude niveau niet meer. Het werkende ledental van 22 bleef wel con­stant aan de lage kant. Omdat het 25-jarig jubileum door de oorlog in het water was gevallen besloot een speciaal hiervoor opgerichte commissie het 30-jarig jubileum uitge­breid luister bij te zetten. Het programma op 9 en 10 juli 1949 bevatte naast een concert een marswedstrijd, een festival en een feestprogramma met bekende artiesten. De Kriich won de marswedstrijd.

Bij het 30 jarig jubileum kwam de hele fanfare op de foto. Penningmeester Jan P. de Boer ontbreekt. 

Achterste rij:     Germ Dijkstra, Sikke Kooistra, Jan H. Kooistra, Jetse Koster en Johannes de Jong.

2e rij:  Jan G. Faber, Eeltsje Sixma, Bouwe de Vries, Durk Bouma, Sybren Terpstra, Albert van der Meulen en Piet van Os

3e rij: Bonne Lantinga, Gab de Vries, Uilke Bergsma, Durk Stienstra, Uilkje Talsma, Freerkje Broersma, Johannes de Boer en Heerco van Os

4e rij: Jan Terpstra, Wytse Spijkstra, Leendert Kramer,Jaap Schaap en Rienk Toussaint

Voorste rij:        Jantsje de Jong, Piet de Boer, Hendrik Kooistra en Jan van Os

(Tekst: Nerus Goinga, eerder verschenen in De Havensbank maart 2019)