Wergea 600

logo wergea 600
Wergea 600 is een feestweek voor heel Wergea, voor al zijn inwoners, oud inwoners, toekomstige inwoners en iedereen die het verder maar leuk vind. Kijk vooral ook op www.wergea600.nl, daar is alle informatie te vinden.

Op zondag 21 juli, van 13:30 tot 15:30 varen wij als De Kriich op een praam door de Wergeaster feart. Wij laten dan een programma horen van muzikale twee-luiken. Het is steeds een combinatie van een oud- én een nieuw muziekstuk. Laat je verrassen!