Donateursactie De Kriich

Word FREON van Muziekvereniging de Kriich!

Muziekvereniging de Kriich bestaat in 2024 105 jaar! Elke donderdagavond om half 8 repeteren we met veel plezier in het dorpshuis. Kom gerust een keer kijken! We bestaan tegenwoordig uit een basiskorps, een Nij Talint Orkest (NTO) (waarvan een flink aantal leden al bij het basiskorps speelt) en een jeugd-leerorkest. Vanwege het grote succes van het NTO starten we in het najaar met een nieuw NTO, zoals jullie in de vorige Havensbank hebben kunnen lezen.

Wat doet de Kriich zoal? We hebben op een mooie zaterdag in september samen met andere muziekverenigingen onder de Oldehove gespeeld. Deze dag werd georganiseerd door de Samenwerkende Muziekverenigingen van Leeuwarden (SML). Ook hebben we de muziek bij de adventsdienst in de kerk verzorgd en zijn we naar het Gouden Spikerfestival in Ureterp geweest.

In juni spelen we bij Boazum voor de wandelaars van de Slachtemarathon. Ook zijn we te horen tijdens Wergea Bloeit, op de Wergeaster Merke, tijdens de intocht van Sinterklaas en natuurlijk tijdens het ochtendgloren op kerstochtend.

Samen met de Twamêster hebben we lessen verzorgd in de groepen 5, 6 en 7. Hiervan is een aantal leerlingen gestart met 10 lessen en gaven ze 22 mei een concert in Us Doarpshús. En niet alleen de jeugd kan starten met muziek maken: ook voor volwassenen starten we, zoals eerder gezegd, opnieuw met een Nij Talint Orkest. Deze succesvolle formule zorgt ervoor dat iedereen een blaas- of slaginstrument kan bespelen, ook al heb je nog nooit een muzieknoot kunnen lezen!

Dit kunnen we niet zomaar organiseren. Er is geld nodig voor het onderhoud en eventuele aanschaf van instrumenten. Er moet bladmuziek komen, zaalhuur moet worden betaald, enz. Met een kleine jaarlijkse bijdrage kunnen wij muzikaal gezond blijven en de muzikale activiteiten in en rondom Wergea blijven voortzetten.

Wordt u ook FREON van de Kriich?

FREON: u kiest zelf een bedrag van €5,- €10,- of €15,- per jaar

SUPERFREON: vanaf €20,- per jaar, tevens krijgt u dan korting op de entree bij concerten.

Met zijn allen voor een muzikaal Wergea! Half juni kunt u een briefje van ons verwachten, dat we in de weken na de ‘bloeiweek’ komen ophalen.

Met een muzikale groet van de Kriich