Optreden actie “It Strienzellhûs”

19 maart hebben wij ons eerste optreden na de zoveelste lockdown gegeven.

In Wergea was  een 3-daags “It Strienzell hus” evenement.

Dit evenement is bedoeld om geld in te zamelen om de jeugdsoos in Wergea te kunnen kopen en verbouwen. Door verschillende mensen zijn allerlei acties bedacht om maar zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Ook De Kriich vind het belangrijk dat er een jeugdsoos blijft in het dorp en heeft daarom ook een financieel steentje bij gedragen. Wij hebben de leden om een vrijwillige bijdrage gevraagd, en muziekferiening De Kriich heeft dit bedrag verdubbeld.

Onze leden hebben in totaal €107,50 opgehaald. Er is dus een cheque overhandigd van €215,- . een mooi bedrag lijkt ons.