‘De Kriich’ laat zich zien en van zich horen!!!

 ‘ De Kriich’ laat zich zien en van zich horen!!!

De afgelopen tijd hebben wij niet stilgezeten en hebben onszelf de laatste maanden onder de loep genomen. Het is goed om naar je eigen organisatie te kijken. Klopt de opbouw van onze kosten? Passen de lidmaatschaps- en lesgelden nog wel bij de huidige tijd? Kortom: We hebben het nu inzichtelijk. Dat is belangrijk en een eerste stap om de nieuwe initiatieven goed te kunnen onderbouwen. De energie is er in ieder geval om ervoor te gaan! Daarom gaan we nu ook met het dorp in gesprek, want wij hebben het dorp nodig. In de komende 5 jaar willen we nieuwe mensen opleiden. Vooral de jong volwassenen, maar ook ouders/ grootouders/ buurtgenoten die samen met een kind de lessen willen volgen. Zo zijn we al in gesprek met de basisschool over het effect van muziek op de leerontwikkeling van kinderen. We zoeken vrijwilligers die ons helpen bij optredens en de uitvoering van de Anjeractie. Heb je interesse om ons te helpen of mee te denken? Stuur een mail naar bestuur@dekriich.nl

Jullie HOREN ons snel!!!

Namens het Kriich-bestuur,

Jet Windig, Johanna de Groot en Joost Hodes