Mailing voor het jubileum

Gisteren en vandaag (29 mei 2019) hebben we 456 uitnodigingen verstuurd:
165 per brief (per post en persoonlijk rondgebracht)
291 per e-mail.
We zoeken nog ongeveer 80 adressen.
Natuurlijk komen er ook e-mails onbestelbaar terug. We hopen deze e-mails te kunnen corrigeren en later opnieuw te versturen.

Vereniging in het kort

Bestuur:
   Hans Scholtanus, voorzitter
   Haayo Greydanus, secretaris
   Joost Hodes, penningmeester
  Maarten Scholtanus (tijdelijk wegens vacature)

Dirigent: Michiel Sybesma
Repetitieavond: donderdag, dorpshuis
Contact: info@dekriich.nl

‘Grote’ korps: Ongeveer 30 leden
Hoewel de bezetting redelijk evenwichtig is zijn er natuurlijk wel vacatures:
– Haast elk instrument is welkom, maar nu vooral 1e trombone en tenor sax.. 

Jeugdkorps:
Enorm enthousiast, nu al 15 jeugdleden aangevuld met enkele ‘ouderen’.
Repetitie op donderdag 19:00 tot 19:45. 
Een deel van de jeugd speelt vervolgens ook tot de pauze mee in het grote korps.

Gegevens:
Postadres: De Skuorre 11, 9005RR  Wergea
KvK: 40002797
Bankrekeningnr: NL 89 RABO 0127 5204 73