Schoolproject muziek leren spelen

Nieuwe leerlingen voor het jeugdorkest van de KRIICH

Er zijn 9 leerlingen gestart met de muzieklessen. En er is een nieuwe muziekdocente: Maaike Boonstra.
Elke dinsdagmiddag wordt er een uur lesgegeven in het Doarshûs. De docent en twee ervaren leden van de Kriich zijn dan aan  slag met de leerlingen. Er wordt geoefend op de blaastechniek, de notenbalken, vingergymnastiek, in de maatspelen…..
Er zijn veel vaardigheden nodig om samen een leuk geluid te maken. Want pas dan heet het MUZIEK!

Onze nieuwe leden zijn: Aagje, Bowe, Dedmer, Hedwich, Julia, Lenny, Lutske, Phileine en Tijn Maarten.

Allemaal leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8 en ze bespelen de bugel, de trompet of de cornet. Ze hebben nu al een doel voor ogen: Het concert in de Bidler op 26 november 2022.

Komen jullie kijken? Jullie zullen verbaasd zijn over de prestaties. En dat al na 10 weken les!

En heb je zelf belangstelling om aan te sluiten, neem dan contact met ons op ( info@dekriich.nl )

”Nij Talint Orkest “ is van start gegaan

24 september was het zover. Project ”Nij Talint Orkest “ is van start gegaan.

Een grote wervingscampagne is er aan vooraf gegaan. Er is geflyerd in onze omringende dorpen en buurtschappen. Van Warten tot Techum en alles wat er tussen ligt. Ook de diverse dorpskranten en social media zijn gebruikt om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
En dat is gelukt, want de 18 mensen die zich hebben opgegeven komen overal vandaan.

Voor sommigen was het echt de allereerste keer dat ze een instrument in handen habben, dus hoe houd je zo’n “ding” eigenlijk vast? Hoe zet je het in elkaar? En hoe krijg je er geluid uit?

Maar anderen gebruiken Nij Talint orkest als opstapje om weer te gaan spelen, dus mensen die het vroeger ooit eens hebben gedaan.

In kleine groepjes hebben de mensen met gelijke instrumenten geoefend. En met de hulp van de eigen leden van De Kriich hebben ze de nodige uitleg gekregen.

Het is dus ook de bedoeling dat onze eigen leden de NTO leden gaan ondersteunen in dit project. Als er vragen zijn kunnen die beantwoord worden, maar het kan ook hulp zijn bij het aanwijzen van de noten.

We doen het met elkaar. En dat maakt dit project zo leuk.

En na 10 lessen is er op 26 november een concert gepland waar deze club hun talent kan laten horen aan het publiek.

Dus noteer deze datum alvast in de agenda.

Jornapaad

Vanmiddag mochten wij in Warstiens een muzikale bijdrage leveren aan de opening van het nieuwe Jornapaad. Het was een zeer gezellige middag.
Dit nieuwe wandelpad loopt van Warstiens door het weiland langs het water richting de doorgaande weg Wergea-Warten. Met dit nieuwe pad erbij, zijn er in de omgeving leuke rondjes te wandelen.
Fotoimpressie:

Cultuurfondsactie voor de Kriich

31 mei en 2 juni 2022 bij zonnig en nagenoeg windstil weer, was fanfare De Kriich sinds 2 jaar weer op straat! Een rondgang door het hele dorp voor een stukje muziek en de Cultuurfonds-collecte voor de Kriich. We hebben overal aangebeld en waar het kon, verteld over onze ledenwerving. De vorm waarin we dat gaan doen is nog niet definitief maar de basis gaat worden: Plezier in muziek maken voor alle leeftijden. Er waren veel enthousiaste reacties: ‘Ja, misschien is leren muziek maken toch wel iets voor mij.’ Er waren zelfs enkele nieuwe potentiële leden die zeiden: “Ik kom”. Op het Ny Talint plan komen we terug. Houd onze berichtgeving in de gaten!
Voor onszelf was het muziek maken op straat ook weer erg leuk. Het repertoire was voor deze gelegenheid wat beperkt, maar wanneer we weer een ‘zittend’-concert geven laten we nog meer horen wat we kunnen.
De collecte gaf ook een fantastisch resultaat. Dit helpt ons ons talentenplan te realiseren.
Wergea, hartelijk dank.
En voor de vrijwilligers, (eigen leden, familie van leden, bekenden van leden), die de collecte mogelijk maakten: Jullie waren super!!!

Optreden actie “It Strienzellhûs”

19 maart hebben wij ons eerste optreden na de zoveelste lockdown gegeven.

In Wergea was  een 3-daags “It Strienzell hus” evenement.

Dit evenement is bedoeld om geld in te zamelen om de jeugdsoos in Wergea te kunnen kopen en verbouwen. Door verschillende mensen zijn allerlei acties bedacht om maar zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Ook De Kriich vind het belangrijk dat er een jeugdsoos blijft in het dorp en heeft daarom ook een financieel steentje bij gedragen. Wij hebben de leden om een vrijwillige bijdrage gevraagd, en muziekferiening De Kriich heeft dit bedrag verdubbeld.

Onze leden hebben in totaal €107,50 opgehaald. Er is dus een cheque overhandigd van €215,- . een mooi bedrag lijkt ons.

Kerstochtend 2021

Op de vroege KERST ochtend…

Hebben jullie ons gehoord vroeg in “kerstmorgen”? 

Nou ja ons…….De KRIICH wilde dolgraag spelen en jullie weer laten ontwaken met sfeervolle kerstmuziek van onze fanfare.
Het is een traditie die we niet willen kwijtraken. Daarom hebben we jullie dit jaar gewekt met een mooi alternatief.

Volgend jaar, kerst 2022, hopen we weer zelf te kunnen blazen onder de brandende lantaarnpalen in Wergea.

Bestuur de KRIICH

Anjeractie, het resultaat!

Eind mei 2020 was de jaarlijkse Anjeractie. De week waarin we normaal met de bekende oranje/rode collectebussen langs de deuren gaan. U begrijpt het wel: dat kon dit jaar niet. 
Daarom gaf het Prins Bernhard Cultuurfonds de mogelijkheid om digitaal te collecteren. Dat hebben we gedaan en u heeft gedoneerd! Hartelijk dank!

En ook hartelijk dank aan fan.Wobbes:

PS: Wat doet het Cultuurfonds nog meer voor ons? Omdat wij collecteren, hebben wij recht op subsidie bij aanschaf van nieuwe instrumenten. Aanschaf van instrumenten is voor ons moeilijk, zonder het Cultuurfonds zou het onmogelijk zijn!