Optreden actie “It Strienzellhûs”

19 maart hebben wij ons eerste optreden na de zoveelste lockdown gegeven.

In Wergea was  een 3-daags “It Strienzell hus” evenement.

Dit evenement is bedoeld om geld in te zamelen om de jeugdsoos in Wergea te kunnen kopen en verbouwen. Door verschillende mensen zijn allerlei acties bedacht om maar zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Ook De Kriich vind het belangrijk dat er een jeugdsoos blijft in het dorp en heeft daarom ook een financieel steentje bij gedragen. Wij hebben de leden om een vrijwillige bijdrage gevraagd, en muziekferiening De Kriich heeft dit bedrag verdubbeld.

Onze leden hebben in totaal €107,50 opgehaald. Er is dus een cheque overhandigd van €215,- . een mooi bedrag lijkt ons.

Kerstochtend 2021

Op de vroege KERST ochtend…

Hebben jullie ons gehoord vroeg in “kerstmorgen”? 

Nou ja ons…….De KRIICH wilde dolgraag spelen en jullie weer laten ontwaken met sfeervolle kerstmuziek van onze fanfare.
Het is een traditie die we niet willen kwijtraken. Daarom hebben we jullie dit jaar gewekt met een mooi alternatief.

Volgend jaar, kerst 2022, hopen we weer zelf te kunnen blazen onder de brandende lantaarnpalen in Wergea.

Bestuur de KRIICH

Anjeractie, het resultaat!

Eind mei 2020 was de jaarlijkse Anjeractie. De week waarin we normaal met de bekende oranje/rode collectebussen langs de deuren gaan. U begrijpt het wel: dat kon dit jaar niet. 
Daarom gaf het Prins Bernhard Cultuurfonds de mogelijkheid om digitaal te collecteren. Dat hebben we gedaan en u heeft gedoneerd! Hartelijk dank!

En ook hartelijk dank aan fan.Wobbes:

PS: Wat doet het Cultuurfonds nog meer voor ons? Omdat wij collecteren, hebben wij recht op subsidie bij aanschaf van nieuwe instrumenten. Aanschaf van instrumenten is voor ons moeilijk, zonder het Cultuurfonds zou het onmogelijk zijn!