‘De Kriich’ laat zich zien en van zich horen!!!

 ‘ De Kriich’ laat zich zien en van zich horen!!!

De afgelopen tijd hebben wij niet stilgezeten en hebben onszelf de laatste maanden onder de loep genomen. Het is goed om naar je eigen organisatie te kijken. Klopt de opbouw van onze kosten? Passen de lidmaatschaps- en lesgelden nog wel bij de huidige tijd? Kortom: We hebben het nu inzichtelijk. Dat is belangrijk en een eerste stap om de nieuwe initiatieven goed te kunnen onderbouwen. De energie is er in ieder geval om ervoor te gaan! Daarom gaan we nu ook met het dorp in gesprek, want wij hebben het dorp nodig. In de komende 5 jaar willen we nieuwe mensen opleiden. Vooral de jong volwassenen, maar ook ouders/ grootouders/ buurtgenoten die samen met een kind de lessen willen volgen. Zo zijn we al in gesprek met de basisschool over het effect van muziek op de leerontwikkeling van kinderen. We zoeken vrijwilligers die ons helpen bij optredens en de uitvoering van de Anjeractie. Heb je interesse om ons te helpen of mee te denken? Stuur een mail naar bestuur@dekriich.nl

Jullie HOREN ons snel!!!

Namens het Kriich-bestuur,

Jet Windig, Johanna de Groot en Joost Hodes

We hebben vacatures!!!!!

Zoals bij elk orkest komen en gaan er muzikanten.
Dat maakt dat er ook bij ons vacatures zijn.
We zoeken muzikanten, ervaren, onervaren, herintreders of starters op:

bugel

sopraan-saxofoon.

alt-saxofoon

bariton

bas

trombone

Maar staat jouw instrument er niet bij? Neem toch contact met ons op.
En… We kunnen in Wergea ook les, op diverse instrumenten, aanbieden.

Christina van der Bijl stelt zich voor:

De Kriich, natuurlijk ken ik de (unieke) naam van deze fanfare. Sinds eind augustus rij ik nu wekelijks vanuit Lemmer naar Wergea om de repetitie van De Kriich te leiden en de muzikanten te leren kennen.

Net als de meeste dirigenten ben ik ook ooit begonnen als leerling-muzikant bij de plaatselijke muziekvereniging, in mijn geval Crescendo Lemmer. Het instrument werd de bugel en dat is het nog steeds. Als tiener/begin twintiger heb ik ruim 7 jaar in het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest gespeeld. Daar ontstond de nog grotere belangstelling voor de blaasmuziek en het dirigeren.
De studie directie Hafabra werd met succes afgerond en sindsdien heb ik in de loop der jaren diverse orkesten gedirigeerd. Maar nog nooit in de gemeente Leeuwarden, daar is nu dus verandering in gekomen.
Ik hoop op een prettige samenwerking en vele mooie muzikale momenten!

Naast De Kriich dirigeer ik momenteel Harmonie Bitgum en (Streek)Jeugdorkest De Toeterbende. Dat doe ik vanuit ‘KlankByld’, benieuwd wat dat inhoud? Neem gerust een kijkje.

We zijn weer gestopt! 15 oktober 2020

Beste allemaal,

Gisteravond hebben we als bestuur van de Kriich bij elkaar gezeten om de consequenties die de nieuwe COVID maatregelen voor de Kriich hebben, te bespreken.

Puur kijkend naar de regels waarbij 30 personen in een binnenruimte toegestaan zijn, zou er voor ons niets veranderen.

De boodschap die de overheid ons bracht zegt ook iets anders:

Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk reizen, sociaal verkeer, geen teamsporten meer etc. etc. En de verplichting tot mondkapjes in publiek binnenruimtes.

Doorgaan met repeteren is daar strijdig mee.

Bovendien, onze repetitie ruimte is beperkt wat betreft oppervlakte, met bovendien een slechte ventilatie. Een acute verhuizing naar elders is geen optie.

We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Daarom hebben we besloten de komende 4 weken, gedurende de gedeeltelijke lock-down, niet te repeteren. Ook de filmavond wordt daarmee geschrapt.

Na de evaluatie door de overheid, over 2 weken, gaan we ons besluit heroverwegen. We houden jullie op de hoogte.

Voor de jeugd willen we wel doorgaan: De lessen gaan gewoon door en ook het jeugdorkest blijft gewoon repeteren. Daar mogen ook een beperkt aantal volwassenen bij helpen.

Zet je instrument voorlopig nog niet in het vet. Probeer te oefenen op bijvoorbeeld het materiaal wat Michiel voor ons verzameld heeft.

We hopen elkaar snel weer in Ús Doarpshûs terug te zien.

Met muzikale groeten,

Bestuur De Kriich,

Johanna, Jet, Joost en Haayo

Nieuwe docent muzieklessen

Sinds mei 2020 is Geertje Sybesma-Postma onze nieuwe muziekdocent.
Voor de blaas-lessen maakt Geertje nu nog gebruik van on-line les. Elke leerling krijgt individueel les.
Voor de theorie is Geertje wel begonnen met klassikaal les in het Doarpshûs in twee groepen.
Welkom Geertje, succes!