We zijn weer gestopt! 15 oktober 2020

Beste allemaal,

Gisteravond hebben we als bestuur van de Kriich bij elkaar gezeten om de consequenties die de nieuwe COVID maatregelen voor de Kriich hebben, te bespreken.

Puur kijkend naar de regels waarbij 30 personen in een binnenruimte toegestaan zijn, zou er voor ons niets veranderen.

De boodschap die de overheid ons bracht zegt ook iets anders:

Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk reizen, sociaal verkeer, geen teamsporten meer etc. etc. En de verplichting tot mondkapjes in publiek binnenruimtes.

Doorgaan met repeteren is daar strijdig mee.

Bovendien, onze repetitie ruimte is beperkt wat betreft oppervlakte, met bovendien een slechte ventilatie. Een acute verhuizing naar elders is geen optie.

We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Daarom hebben we besloten de komende 4 weken, gedurende de gedeeltelijke lock-down, niet te repeteren. Ook de filmavond wordt daarmee geschrapt.

Na de evaluatie door de overheid, over 2 weken, gaan we ons besluit heroverwegen. We houden jullie op de hoogte.

Voor de jeugd willen we wel doorgaan: De lessen gaan gewoon door en ook het jeugdorkest blijft gewoon repeteren. Daar mogen ook een beperkt aantal volwassenen bij helpen.

Zet je instrument voorlopig nog niet in het vet. Probeer te oefenen op bijvoorbeeld het materiaal wat Michiel voor ons verzameld heeft.

We hopen elkaar snel weer in Ús Doarpshûs terug te zien.

Met muzikale groeten,

Bestuur De Kriich,

Johanna, Jet, Joost en Haayo