We zijn weer begonnen! 18 juni 2020

Door de COVID-19 maatregelen waren al onze activiteiten gestaakt. Geen repetities, geen optredens, geen lessen in het Doarpshûs. Vervelend maar begrijpelijk. Sinds 8 juni is er een protocol van de KNMO, goedgekeurd door de overheid waarmee we weer los kunnen. De basis van dit protocol is een afstand van 2 meter tussen alle blazende leden. Voor ons A-orkest met 30 leden betekent het dat we kunnen repeteren mits we alle drie zalen van het Doarpshûs, gekoppeld tot één zaal, gebruiken. Maar dan is het ook vol en hebben we een verrekijker nodig om de dirigent te zien. Maakt nu even niet uit, we mogen weer en daar zijn we blij mee.

Nieuwe docent muzieklessen

Sinds mei 2020 is Geertje Sybesma-Postma onze nieuwe muziekdocent.
Voor de blaas-lessen maakt Geertje nu nog gebruik van on-line les. Elke leerling krijgt individueel les.
Voor de theorie is Geertje wel begonnen met klassikaal les in het Doarpshûs in twee groepen.
Welkom Geertje, succes!

Anjeractie, het resultaat!

Eind mei 2020 was de jaarlijkse Anjeractie. De week waarin we normaal met de bekende oranje/rode collectebussen langs de deuren gaan. U begrijpt het wel: dat kon dit jaar niet. 
Daarom gaf het Prins Bernhard Cultuurfonds de mogelijkheid om digitaal te collecteren. Dat hebben we gedaan en u heeft gedoneerd! Hartelijk dank!

En ook hartelijk dank aan fan.Wobbes:

PS: Wat doet het Cultuurfonds nog meer voor ons? Omdat wij collecteren, hebben wij recht op subsidie bij aanschaf van nieuwe instrumenten. Aanschaf van instrumenten is voor ons moeilijk, zonder het Cultuurfonds zou het onmogelijk zijn!