Home

 • We zijn weer gestopt! 15 oktober 2020

  Beste allemaal,
  Gisteravond hebben we als bestuur van de Kriich bij elkaar gezeten om de consequenties die de nieuwe COVID maatregelen voor de Kriich hebben, te bespreken.
  Puur kijkend naar de regels waarbij 30 personen in een binnenruimte toegestaan zijn, zou er voor ons niets veranderen.
  De boodschap die de overheid ons bracht zegt ook iets anders:
  Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk reizen, sociaal verkeer, geen teamsporten meer etc. etc. En de verplichting tot mondkapjes in publiek binnenruimtes.
  Doorgaan met repeteren is daar strijdig mee.

  Bovendien, onze repetitie ruimte is beperkt wat betreft oppervlakte, met bovendien een slechte ventilatie. Een acute verhuizing naar elders is geen optie.

  We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
  Daarom hebben we besloten de komende 4 weken, gedurende de gedeeltelijke lock-down, niet te repeteren. Ook de filmavond wordt daarmee geschrapt.
  Na de evaluatie door de overheid, over 2 weken, gaan we ons besluit heroverwegen. We houden jullie op de hoogte.

  Voor de jeugd willen we wel doorgaan: De lessen gaan gewoon door en ook het jeugdorkest blijft gewoon repeteren. Daar mogen ook een beperkt aantal volwassenen bij helpen.

  Zet je instrument voorlopig nog niet in het vet. Probeer te oefenen op bijvoorbeeld het materiaal wat Michiel voor ons verzameld heeft.

  We hopen elkaar snel weer in Ús Doarpshûs terug te zien.

  Met muzikale groeten,
  Bestuur De Kriich,
  Johanna, Jet, Joost en Haayo

 • We zijn weer begonnen! 18 juni 2020

  Door de COVID-19 maatregelen waren al onze activiteiten gestaakt. Geen repetities, geen optredens, geen lessen in het Doarpshûs. Vervelend maar begrijpelijk. Sinds 8 juni is er een protocol van de KNMO, goedgekeurd door de overheid waarmee we weer los kunnen. De basis van dit protocol is een afstand van 2 meter tussen alle blazende leden. Voor ons A-orkest met 30 leden betekent het dat we kunnen repeteren mits we alle drie zalen van het Doarpshûs, gekoppeld tot één zaal, gebruiken. Maar dan is het ook vol en hebben we een verrekijker nodig om de dirigent te zien. Maakt nu even niet uit, we mogen weer en daar zijn we blij mee.

 • Nieuwe docent muzieklessen

  Sinds mei 2020 is Geertje Sybesma-Postma onze nieuwe muziekdocent.
  Voor de blaas-lessen maakt Geertje nu nog gebruik van on-line les. Elke leerling krijgt individueel les.
  Voor de theorie is Geertje wel begonnen met klassikaal les in het Doarpshûs in twee groepen.
  Welkom Geertje, succes!

 • Anjeractie, het resultaat!

  Eind mei 2020 was de jaarlijkse Anjeractie. De week waarin we normaal met de bekende oranje/rode collectebussen langs de deuren gaan. U begrijpt het wel: dat kon dit jaar niet. 
  Daarom gaf het Prins Bernhard Cultuurfonds de mogelijkheid om digitaal te collecteren. Dat hebben we gedaan en u heeft gedoneerd! Hartelijk dank!

  En ook hartelijk dank aan fan.Wobbes:

  PS: Wat doet het Cultuurfonds nog meer voor ons? Omdat wij collecteren, hebben wij recht op subsidie bij aanschaf van nieuwe instrumenten. Aanschaf van instrumenten is voor ons moeilijk, zonder het Cultuurfonds zou het onmogelijk zijn!

   

 • Website hersteld

  De storing van 25 mei 2020 is zojuist hersteld (25-05-2020 19:20)

 • Anjeractie van Prins Bernhard Cultuurfonds

  Deze week is het weer de jaarlijkse Anjeractie. De week waarin we normaal met de bekende oranje/rode collectebussen langs de deuren gaan. U begrijpt het wel: dat kan niet en doen we dit jaar niet.

  U kunt nu op een andere manier doneren, want juist in dit jubileumjaar van het Cultuurfonds is de lokale opbrengst volledig voor ons, fanfare De Kriich.

  Wanneer u op deze link klikt, kunt u een gift geven aan het Prins Bernard Cultuurfonds.

  U komt dan op een site van het cultuurfonds, speciaal voor de Kriich. Daar kunt u uw gift storten. Dat geeft ons weer een extra steuntje om deze, ook voor onze vereniging, moeilijke periode door te komen.
  Bij voorbaat hartelijk dank!

  Wat doet het Cultuurfonds nog meer voor ons? Omdat wij collecteren, hebben wij recht op subsidie bij aanschaf van nieuwe instrumenten. Aanschaf van instrumenten is voor ons moeilijk, zonder het Cultuurfonds zou het onmogelijk zijn!

 • ‘Gouden’ pennen voor Akke en Christien

  Voor hun fantastische vertaling van  Aad waere mit dich van Gé Reinders naar het fries.

  Peter Donderwinkel reikt de pennen uit aan Akke Kooistra en Christien Finnema

 • Schrikkelconcert 29-02-2020

  Kaarten verkrijgbaar bij aanvang in de Bidler te Wergea, geen voorverkoop.

  Schrikkelconcert De Kriich.
  
  Wat hebben we een mooi en druk jaar gehad. We werden immers 100 jaar! Met veel plezier denken we terug aan ons jubileum. Bescheiden en groots, door leden en oud-leden van de Kriich met een daverend jubileumconcert en een voor ons gecomponeerd muziekcompositie door de wereldberoemde componist Jacob de Haan.
  
  En we gaan weer verder:
  Weet u dat het tot 2048 duurt voordat 29 februari weer op een zaterdag valt?
  
  Omdat wij daar geen 28 jaar op willen wachten organiseren wij dit jaar, op 29 februari om 20:00 uur in de Bidler een schrikkelconcert.
  Dit wordt een kort, intiem concert door ons ‘grote’ korps waar wij muziek onder het thema ‘Levenslied’ laten horen. Voor de duidelijkheid: Geen smartlappen, maar denk aan ‘Het Dorp’, ‘Laat me’ en veel meer. En we spelen niet alleen, er wordt ook bij gezongen, door zangers uit Wergea. Wij hebben hier echt zin in en hopen dat u komt!
  PS: We zouden graag anders willen, maar voor een bijdrage in de zaalhuur vragen wij een entree van €5,=

   

 • Catharinus Helfrich 70 jaar muzikant!

   

  Ons ere-lid Catharinus Helfrich is geëerd met zijn 70-jaar muzikant zijn.
  Van harte gefeliciteerd. 

 • Onze kerstochtend-route 2019 06:00uur

  Traditioneel en door velen gewaardeerd! Onze muzikale kerstochtendgroet.