Ny Talint

Untdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!

Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!

Fanfare De Kriich organiseert Nij Talint Orkest Wergea, een superleuk muziekproject voor volwassenen. In tien repetities laten we je ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken.

Op zaterdagochtend 24 september, 9.30 uur is de eerste repetitie.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen.

De repetities duren twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een feestelijk concert.

Dochsto mei?

Wij zorgen voor een instrument en lessenaar. Misschien weet je al welk instrument je wilt bespelen en anders zoek je ter plekke eentje uit. Verder krijg je een complete lesmap. Meer dan 1000 Nieuw Talent Orkest muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

Alles watst witte moatst

Startdatum: zaterdag 24 september 2022, 09:30 uur

Vervolg: iedere week op de zaterdag

Tijd: 09:30 – 11:30 uur

Locatie: Us Doarpshûs, Nieuwe Weg 2, 9005 PL Wergea

Kosten: € 125,00 per persoon voor het hele project

Voor aanmelden, vragen en informatie: Johanna de Groot, telefoon 06 – 40410349 of email naar info@dekriich.nl

Vereniging in het kort

Bestuur:
   Johanna de Groot-Wuring, voorzitter
   Jet Windig, secretaris
       penningmeester vacant
   Haayo Greydanus, bestuurslid
  

Dirigent: Christina Van Der Bijl
Repetitieavond: donderdag, dorpshuis
Contact: info@dekriich.nl

Basis-korps: Ongeveer 30 leden
Hoewel de bezetting redelijk evenwichtig is zijn er natuurlijk wel vacatures:
– Haast elk instrument is welkom, maar nu vooral 1e trombone en tenor sax.. 

Jeugdkorps:
Enorm enthousiast, nu al 15 jeugdleden aangevuld met enkele ‘ouderen’.
Repetitie op donderdag 19:00 tot 19:45. 
Een deel van de jeugd speelt vervolgens ook tot de pauze mee in het grote korps.

Gegevens:
Postadres: De Skuorre 11, 9005RR  Wergea
KvK: 40002797
Bankrekeningnr: NL 89 RABO 0127 5204 73