Leeuwarder binnenstad optreden 10 sept 2022

De SLM (Samenwerkende Leeuwarder Muziekverenigingen) organiseert diverse binnenstad-concerten. Wij zaten zaterdagmiddag op het Gouverneursplein. Prachtige locatie, fantastisch droog en stil weer, maar helaas waren we wat te vroeg voor het winkelend publiek.
Ons deerde het niet: we hebben een heel mooi programma neergezet. Een kleine impressie dankzij een fan:

Klanken over het water in Wergea!

De laatste repetitie van de Kriich in dit seizoen is een mini-concert in de buitenlucht.

Wanneer? Nu donderdag 7 juli om 19:30u.
Waar? Ter hoogte van het Tobbehûske aan de passantenhaven. (Hilleburen 29)

Luister in je tuin, op de boot of kom even bij ons zitten.

In de ruimte van het Friese land klinkt de muziek van onze fanfare!

Jornapaad

Vanmiddag mochten wij in Warstiens een muzikale bijdrage leveren aan de opening van het nieuwe Jornapaad. Het was een zeer gezellige middag.
Dit nieuwe wandelpad loopt van Warstiens door het weiland langs het water richting de doorgaande weg Wergea-Warten. Met dit nieuwe pad erbij, zijn er in de omgeving leuke rondjes te wandelen.
Fotoimpressie:

Cultuurfondsactie voor de Kriich

31 mei en 2 juni 2022 bij zonnig en nagenoeg windstil weer, was fanfare De Kriich sinds 2 jaar weer op straat! Een rondgang door het hele dorp voor een stukje muziek en de Cultuurfonds-collecte voor de Kriich. We hebben overal aangebeld en waar het kon, verteld over onze ledenwerving. De vorm waarin we dat gaan doen is nog niet definitief maar de basis gaat worden: Plezier in muziek maken voor alle leeftijden. Er waren veel enthousiaste reacties: ‘Ja, misschien is leren muziek maken toch wel iets voor mij.’ Er waren zelfs enkele nieuwe potentiële leden die zeiden: “Ik kom”. Op het Ny Talint plan komen we terug. Houd onze berichtgeving in de gaten!
Voor onszelf was het muziek maken op straat ook weer erg leuk. Het repertoire was voor deze gelegenheid wat beperkt, maar wanneer we weer een ‘zittend’-concert geven laten we nog meer horen wat we kunnen.
De collecte gaf ook een fantastisch resultaat. Dit helpt ons ons talentenplan te realiseren.
Wergea, hartelijk dank.
En voor de vrijwilligers, (eigen leden, familie van leden, bekenden van leden), die de collecte mogelijk maakten: Jullie waren super!!!

Schrikkelconcert 29-02-2020

Kaarten verkrijgbaar bij aanvang in de Bidler te Wergea, geen voorverkoop.

Schrikkelconcert De Kriich.

Wat hebben we een mooi en druk jaar gehad. We werden immers 100 jaar! Met veel plezier denken we terug aan ons jubileum. Bescheiden en groots, door leden en oud-leden van de Kriich met een daverend jubileumconcert en een voor ons gecomponeerd muziekcompositie door de wereldberoemde componist Jacob de Haan.

En we gaan weer verder:
Weet u dat het tot 2048 duurt voordat 29 februari weer op een zaterdag valt?

Omdat wij daar geen 28 jaar op willen wachten organiseren wij dit jaar, op 29 februari om 20:00 uur in de Bidler een schrikkelconcert.
Dit wordt een kort, intiem concert door ons ‘grote’ korps waar wij muziek onder het thema ‘Levenslied’ laten horen. Voor de duidelijkheid: Geen smartlappen, maar denk aan ‘Het Dorp’, ‘Laat me’ en veel meer. En we spelen niet alleen, er wordt ook bij gezongen, door zangers uit Wergea. Wij hebben hier echt zin in en hopen dat u komt!
PS: We zouden graag anders willen, maar voor een bijdrage in de zaalhuur vragen wij een entree van €5,=