Ratatouille, dat is een mooi concert geweest!

De afronding van twee-muziek-talent-orkesten. Nij Talint Orkest de Kriich en het Jeugd Leer Orkest  de Kriich hebben  beide 10 weken les gehad. Vooraf was afgesproken dat na de 10 weken les er een heus concert zou zijn in de Bidler. Iedereen heeft daar naar toe gewerkt en het werd een echt concert.

Drie orkesten speelden elk hun eigen muziek. En met de drie orkesten samen werd het stuk: Power Rock uitgevoerd.

Leren spelen op een blaasinstrument is echt een veelzijdige vaardigheid. Maar in een groep en met plezier, dan kan de basis in 10 weken worden gelegd. Een basis , waar je je leven lang plezier van hebt. Dat bleek op dit concert. Want niet alleen nieuwe talenten kwamen voor het voetlicht. Ook de talenten met veel ervaring  werden in het zonnetje gezet. Het was even geleden dat er jubilarissen een speldje kregen opgespeld.

Daarom waren het er dit jaar 8: Hans Scholtanus, Christine Fennema-Karsten en Johanna de Groot-Wuring. Allen een speldje voor 25 jaar lidmaatschap. Luitje de Boer-Oosterloo en  Germ Kuipers kregen een speldje voor hun 40 jaar lidmaatschap. En Bart Kooistra , Gerrit Feenstra en  Jurjen Mulder zijn alle drie meer dan 50 jaar lid van de Kriich.

Een ander mooi moment was het Ierse muziekstuk: the Fields of Athenry. Uniek, omdat het zeldzaam is dat er een accordeon samenspeelt met een fanfare. Bovendien kon de muzikant, Germ Kuipers, vertellen over de 70 jaar dat hij nu dit instrument bespeeld! Echt een leven lang plezier maken met muziek voor veel publiek.

Het was een fijn concert. Plezier in muziek maken en samen luisteren stond voor op. Het bestuur van de Kriich is blij met dit concert. Het levert de vereniging veel nieuwe leden op. Bijna iedereen gaat door met lessen en met het samenspelen in ons Nij Talint Orkest. We hebben zoveel positieve reacties gehad dat we  in de planning voor 2023 weer een Nij Talint Orkest willen opnemen.

Ook van de Jeugd Leer Orkest gaan veel leerlingen door. Daarover volgt nog informatie.

Raak je ook geïnspireerd door deze goede muzikale berichten, neem dan contact met ons op. We kijken dan samen naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij een van onze orkesten of bij de muzieklessen.