Ny Talint

Untdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!

Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!

Fanfare De Kriich organiseert Nij Talint Orkest Wergea, een superleuk muziekproject voor volwassenen. In tien repetities laten we je ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken.

Op zaterdagochtend 24 september, 9.30 uur is de eerste repetitie.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen.

De repetities duren twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een feestelijk concert.

Dochsto mei?

Wij zorgen voor een instrument en lessenaar. Misschien weet je al welk instrument je wilt bespelen en anders zoek je ter plekke eentje uit. Verder krijg je een complete lesmap. Meer dan 1000 Nieuw Talent Orkest muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

Alles watst witte moatst

Startdatum: zaterdag 24 september 2022, 09:30 uur

Vervolg: iedere week op de zaterdag

Tijd: 09:30 – 11:30 uur

Locatie: Us Doarpshûs, Nieuwe Weg 2, 9005 PL Wergea

Kosten: € 125,00 per persoon voor het hele project

Voor aanmelden, vragen en informatie: Johanna de Groot, telefoon 06 – 40410349 of email naar info@dekriich.nl

Wergea 600

logo wergea 600
Wergea 600 is een feestweek voor heel Wergea, voor al zijn inwoners, oud inwoners, toekomstige inwoners en iedereen die het verder maar leuk vind. Kijk vooral ook op www.wergea600.nl, daar is alle informatie te vinden.

Op zondag 21 juli, van 13:30 tot 15:30 varen wij als De Kriich op een praam door de Wergeaster feart. Wij laten dan een programma horen van muzikale twee-luiken. Het is steeds een combinatie van een oud- én een nieuw muziekstuk. Laat je verrassen!