Donateursactie De Kriich

Word FREON van Muziekvereniging de Kriich!

Muziekvereniging de Kriich bestaat in 2024 105 jaar! Elke donderdagavond om half 8 repeteren we met veel plezier in het dorpshuis. Kom gerust een keer kijken! We bestaan tegenwoordig uit een basiskorps, een Nij Talint Orkest (NTO) (waarvan een flink aantal leden al bij het basiskorps speelt) en een jeugd-leerorkest. Vanwege het grote succes van het NTO starten we in het najaar met een nieuw NTO, zoals jullie in de vorige Havensbank hebben kunnen lezen.

Wat doet de Kriich zoal? We hebben op een mooie zaterdag in september samen met andere muziekverenigingen onder de Oldehove gespeeld. Deze dag werd georganiseerd door de Samenwerkende Muziekverenigingen van Leeuwarden (SML). Ook hebben we de muziek bij de adventsdienst in de kerk verzorgd en zijn we naar het Gouden Spikerfestival in Ureterp geweest.

In juni spelen we bij Boazum voor de wandelaars van de Slachtemarathon. Ook zijn we te horen tijdens Wergea Bloeit, op de Wergeaster Merke, tijdens de intocht van Sinterklaas en natuurlijk tijdens het ochtendgloren op kerstochtend.

Samen met de Twamêster hebben we lessen verzorgd in de groepen 5, 6 en 7. Hiervan is een aantal leerlingen gestart met 10 lessen en gaven ze 22 mei een concert in Us Doarpshús. En niet alleen de jeugd kan starten met muziek maken: ook voor volwassenen starten we, zoals eerder gezegd, opnieuw met een Nij Talint Orkest. Deze succesvolle formule zorgt ervoor dat iedereen een blaas- of slaginstrument kan bespelen, ook al heb je nog nooit een muzieknoot kunnen lezen!

Dit kunnen we niet zomaar organiseren. Er is geld nodig voor het onderhoud en eventuele aanschaf van instrumenten. Er moet bladmuziek komen, zaalhuur moet worden betaald, enz. Met een kleine jaarlijkse bijdrage kunnen wij muzikaal gezond blijven en de muzikale activiteiten in en rondom Wergea blijven voortzetten.

Wordt u ook FREON van de Kriich?

FREON: u kiest zelf een bedrag van €5,- €10,- of €15,- per jaar

SUPERFREON: vanaf €20,- per jaar, tevens krijgt u dan korting op de entree bij concerten.

Met zijn allen voor een muzikaal Wergea! Half juni kunt u een briefje van ons verwachten, dat we in de weken na de ‘bloeiweek’ komen ophalen.

Met een muzikale groet van de Kriich

”Nij Talint Orkest “ is van start gegaan

24 september was het zover. Project ”Nij Talint Orkest “ is van start gegaan.

Een grote wervingscampagne is er aan vooraf gegaan. Er is geflyerd in onze omringende dorpen en buurtschappen. Van Warten tot Techum en alles wat er tussen ligt. Ook de diverse dorpskranten en social media zijn gebruikt om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
En dat is gelukt, want de 18 mensen die zich hebben opgegeven komen overal vandaan.

Voor sommigen was het echt de allereerste keer dat ze een instrument in handen habben, dus hoe houd je zo’n “ding” eigenlijk vast? Hoe zet je het in elkaar? En hoe krijg je er geluid uit?

Maar anderen gebruiken Nij Talint orkest als opstapje om weer te gaan spelen, dus mensen die het vroeger ooit eens hebben gedaan.

In kleine groepjes hebben de mensen met gelijke instrumenten geoefend. En met de hulp van de eigen leden van De Kriich hebben ze de nodige uitleg gekregen.

Het is dus ook de bedoeling dat onze eigen leden de NTO leden gaan ondersteunen in dit project. Als er vragen zijn kunnen die beantwoord worden, maar het kan ook hulp zijn bij het aanwijzen van de noten.

We doen het met elkaar. En dat maakt dit project zo leuk.

En na 10 lessen is er op 26 november een concert gepland waar deze club hun talent kan laten horen aan het publiek.

Dus noteer deze datum alvast in de agenda.

Schoolproject 2022

Samen met obs De Twamêster organiseert de Kriich een mooi schoolproject. Ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen én natuurlijk voor het behoud van muzikaliteit in ons dorp, al dan niet bij De Kriich. Ook Perspectief vond het zo belangrijk dat de dorpsvergadering ons een subsidie heeft toegekend. Over het project later meer, maar in dit filmpje wordt uitgelegd waarom muziek zo belangrijk is voor kinderen.

Hier kan je de uitnodiging terug vinden.

Christina van der Bijl is onze nieuwe dirigent

Na meer dan 10 jaar heeft Michiel Sijbesma besloten te stoppen als dirigent bij de Kriich. Michiel bedanken wij voor al deze jaren fantastich dirigentschap en meedenker in onze plannen. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe onderneming.

Christina van de Bijl is onze nieuwe dirigent. Meer over haar volgt later, maar hier kan je al vast een indruk krijgen.
Welkom Christina!

Vereniging in het kort

Bestuur:
   Johanna de Groot-Wuring, voorzitter
   Jet Windig, secretaris
       penningmeester vacant
   Haayo Greydanus, bestuurslid
  

Dirigent: Christina Van Der Bijl
Repetitieavond: donderdag, dorpshuis
Contact: info@dekriich.nl

Basis-korps: Ongeveer 30 leden
Hoewel de bezetting redelijk evenwichtig is zijn er natuurlijk wel vacatures:
– Haast elk instrument is welkom, maar nu vooral 1e trombone en tenor sax.. 

Jeugdkorps:
Enorm enthousiast, nu al 15 jeugdleden aangevuld met enkele ‘ouderen’.
Repetitie op donderdag 19:00 tot 19:45. 
Een deel van de jeugd speelt vervolgens ook tot de pauze mee in het grote korps.

Gegevens:
Postadres: De Skuorre 11, 9005RR  Wergea
KvK: 40002797
Bankrekeningnr: NL 89 RABO 0127 5204 73