Jornapaad

Vanmiddag mochten wij in Warstiens een muzikale bijdrage leveren aan de opening van het nieuwe Jornapaad. Het was een zeer gezellige middag.
Dit nieuwe wandelpad loopt van Warstiens door het weiland langs het water richting de doorgaande weg Wergea-Warten. Met dit nieuwe pad erbij, zijn er in de omgeving leuke rondjes te wandelen.
Fotoimpressie:

Cultuurfondsactie voor de Kriich

31 mei en 2 juni 2022 bij zonnig en nagenoeg windstil weer, was fanfare De Kriich sinds 2 jaar weer op straat! Een rondgang door het hele dorp voor een stukje muziek en de Cultuurfonds-collecte voor de Kriich. We hebben overal aangebeld en waar het kon, verteld over onze ledenwerving. De vorm waarin we dat gaan doen is nog niet definitief maar de basis gaat worden: Plezier in muziek maken voor alle leeftijden. Er waren veel enthousiaste reacties: ‘Ja, misschien is leren muziek maken toch wel iets voor mij.’ Er waren zelfs enkele nieuwe potentiële leden die zeiden: “Ik kom”. Op het Ny Talint plan komen we terug. Houd onze berichtgeving in de gaten!
Voor onszelf was het muziek maken op straat ook weer erg leuk. Het repertoire was voor deze gelegenheid wat beperkt, maar wanneer we weer een ‘zittend’-concert geven laten we nog meer horen wat we kunnen.
De collecte gaf ook een fantastisch resultaat. Dit helpt ons ons talentenplan te realiseren.
Wergea, hartelijk dank.
En voor de vrijwilligers, (eigen leden, familie van leden, bekenden van leden), die de collecte mogelijk maakten: Jullie waren super!!!