Nieuwe docent muzieklessen

Sinds mei 2020 is Geertje Sybesma-Postma onze nieuwe muziekdocent.
Voor de blaas-lessen maakt Geertje nu nog gebruik van on-line les. Elke leerling krijgt individueel les.
Voor de theorie is Geertje wel begonnen met klassikaal les in het Doarpshûs in twee groepen.
Welkom Geertje, succes!