Anjeractie van Prins Bernhard Cultuurfonds

Deze week is het weer de jaarlijkse Anjeractie. De week waarin we normaal met de bekende oranje/rode collectebussen langs de deuren gaan. U begrijpt het wel: dat kan niet en doen we dit jaar niet.

U kunt nu op een andere manier doneren, want juist in dit jubileumjaar van het Cultuurfonds is de lokale opbrengst volledig voor ons, fanfare De Kriich.

Wanneer u op deze link klikt, kunt u een gift geven aan het Prins Bernard Cultuurfonds.

U komt dan op een site van het cultuurfonds, speciaal voor de Kriich. Daar kunt u uw gift storten. Dat geeft ons weer een extra steuntje om deze, ook voor onze vereniging, moeilijke periode door te komen.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Wat doet het Cultuurfonds nog meer voor ons? Omdat wij collecteren, hebben wij recht op subsidie bij aanschaf van nieuwe instrumenten. Aanschaf van instrumenten is voor ons moeilijk, zonder het Cultuurfonds zou het onmogelijk zijn!