100 jaar De Kriich deel 5

25 augustus 2019 bestaat muziekvereniging “De Kriich” 100 jaar.
Een jubileumcommissie is inmiddels al druk aan de slag is met het voorbereiden van de festiviteiten, die gespreid over het jaar worden gehouden. Hoogtepunt wordt een reünie met een gezamenlijk concert van leden en oud-leden op 12 oktober.

Deze keer een foto van ongeveer 65 jaar geleden genomen bij de Frico. Van links naar rechts zien we Wytse Spijkstra op de sopraan sax, Jan Terpstra, Catharinus Helfrich, Jelle Kooistra en Jan Gr. Faber
(allen op de bugel) en schoenmaker Heerco van Os op de grote trom. Bij de muur staat Harm Kooistra één van de oprichters uit 1919.

Onder leiding van nieuwe dirigent Sikke Kooistra behaalde men bij concoursen enige eerste prijzen in de in de 1e afdeling. De vereniging telde ruim 30 leden en een aantal leerlingen.
Zoals op de foto te zien spelen de mannen in zondagse kledij. Een uniform zat er lange tijd niet in, een flink aantal leden vond het te militaristisch. Toch werd eind 1953 besloten enige uniformering aan te brengen in de vorm van groene blouses, strikken en epauletten op de schouders.

Bij de eerste optocht in uniform met Frico op de achtergrond zien we:
Voorste rij: Sikke Kooistra, Heerco van Os een Eeltsje Sixma, de gehele slagwerksectie
2e rij: Bouwe de Vries, Frans Hoogstra en Albert van der Meulen, allen op trombone
Daarachter vlnr Jelle Kooistra, Pyt Douma, Kees Lautenbach, Hidde Goïnga, Willem Nijboer,
Ype Kerkstra,Johannes de Boer, Baukje de Boer, Gab de Vries en Harry Hartmans.

Tekst: Nerus Goinga, eerder verschenen in de Havensbank, mei 2019)