Jeugd orkest bij ‘Soos en Meer’

Het jeugdorkest speelt woensdag 5 juni 2019 om 16.15 uur tijdens de ‘afternoon coffee’ van Soos en Meer.
Loc. Us Doarpshûs, Wergea